Pametna kartica za klasifikaciju otpada u zajednici

Naša je odgovornost da se brinemo za životnu sredinu. Neophodno je ubrzati uspostavljanje otpadnih sistema za klasifikaciju koji bi se mogli prilagoditi lokalnim uslovima that kako bi ljudi mogli učestvovati i poboljšati svijest o klasifikaciji otpada.

Danas mnoge zajednice promovišu "Internet +" model klasifikacije smeća. Pametna kartica se distribuira u stambenoj zajednici, a uređena je pametna lokacija za sortiranje smeća. Stanovnici smeju klasifikovano smeće staviti u odgovarajuću kantu za smeće putem pametne kartice, kanta za smeće će automatski utezati i rezidentna kartica će dobiti odgovarajuće bodove koji se mogu zamijeniti za gotovinu.

Garbage classification.jpg

Zahvaljujući inteligentnim aktivnostima klasifikacije smeća, entuzijazam stanovnika za klasifikaciju smeća je poboljšan, kao što je svijest o zaštiti okoliša kontinuirano poboljšavana, a dobra navika sortiranja smeća je kultivirana.